Idealne narzędzie, aby zyskać na czasie i chronić środowisko
za rozsądną cenę!

Regularna konserwacja dróg wodnych w celu ograniczenia ryzyka powodzi (zatorów lodowych), prac w sytuacjach awaryjnych po dużych katastrofach klimatycznych, pracach hydromorfologicznych lub hydroekologicznych, przeprawach, zasypywaniach lub rekonstrukcjach morfologicznych, elastyczne grodzice Water-Gate© są idealnym narzędziem oszczędzającym czas i chroniącym środowisko przy kontrolowanym koszcie.

Niewiarygodna skuteczność miękkich grodzic Water-Gate©