# 3 | Zablokuj odnogę rzeki / kanału wlotowego

Zasada: zablokuj główne lub drugorzędne ramię rzeki

Jest to instalacja typu prostopadłego (przypadek #1), uproszczona (grodza umieszczona prostopadle do brzegów, bez rurociągu).
Przepływ w górę rzeki przechodzi przez ramię rzeki, które pozostaje wolne.

Konieczne jest usunięcie mułu z obszaru instalacji.

Jeśli poziom wody jest ważny, spróbuj znaleźć miejsce na odnodze rzeki, gdzie głębokość jest najniższa.

W przypadku dużej prędkości nurtu zaleca się jak największe ograniczenie przepływu w odnodze rzeki w celu ułatwienia montażu (przewiewanie, deski, big-bagi).

kanalizacja rzeki