# 4 | Koferdam w kształcie litery L | Podpora na pale mostu

Jest to typowa instalacja dla obiektów z jednym lub wieloma filarami.

Należy rozpocząć od brzegu, obejść filar od strony napływowej zwracając uwagę na zachowanie:

  • wystarczającej długości zapory dla uszczelnienia prześwitu mostowego
  • wystarczającego przelotu między podporami, aby umożliwić przejście zapory.
Elastyczne koferdamy Water-Gate ©. Schemat instalacji w kształcie litery L wspartej na filarze mostu. Przypadek 4

W zależności od pochyłości i naporu wody może być konieczne wykonanie instalacji bliźniaczej za mostem.
W tym przypadku nie przekraczamy wybranego filaru, i stawiamy zaporę na przęśle zwróconym do brzegu wyjściowego.

" Elastyczne koferdamy Water-Gate ©. Schemat podwójnej instalacji w L powyżej i poniżej z podporą na filarze mostu Niski spadek. Przypadek 4bis"
" Rzeka działa. Elastyczne koferdamy Water-Gate ©. Instalacja w kształcie litery L poniżej. Dysza, przekierowanie strumienia."
Rzeka działa. Elastyczne koferdamy Water-Gate ©. Instalacja w kształcie litery L przed. Dysza, przekierowanie strumienia.
" Rzeka działa. Elastyczne koferdamy Water-Gate ©. Dysza, przekierowanie strumienia."