# 9 | Montaż w prefabrykowanym przepuście betonowym

Montaż elastycznej grodzy WA-3930 w prefabrykowanym przepuście betonowym.
Elastyczna grodza Water-Gate © WA-3930 zamontowana w betonowej ramie. Brak kotwienia w ziemi.
Mocowanie lewego końca grodzy elastycznej Water-Gate © WA-3930 do ściany prefabrykowanego przepustu betonowego.

Punkty mocowania na obu końcach i wzmocnienie nierówności podłoża.

Instalacja w ramie jest trudniejsza, ponieważ nie można operować z brzegu potoku.
Miejsce leżenia należy przygotować przed rozstawieniem grodzy.
Odchylenie można wykonać rurociągiem pod tamą (patrz przypadek 1) lub przelewem umieszczonym na krawędzi kalenicy (patrz wideo).

Elastyczne koferdamy Water-Gate ©. Schemat instalacji w betonowym przepuście | Przypadek 9

Etapy manewru

 1. Oczyścić powierzchnię układania
 2. Przygotuj 3 punkty kotwiczenia na każdej ścianie
 3. Połóż kłody żwiru na ziemi, aby zwiększyć siły tarcia
 4. Poprowadzić elastyczną grodę
 5. Rozwiń koferdam
 6. Rozłóż płótno. Należy pamiętać, że przednia krawędź zawsze musi znajdować się z dala od wody!
 7. Zawieś 4 kątowniki elastycznej grodzy na ścianach
 8. Umieść płótno prawidłowo między dwiema ścianami i nad workami z piaskiem
 9. Umieść wiodącą krawędź na dnie wody. Skoordynowane działanie!
 10. Sprawdź, czy płótno przebiega prawidłowo, bez naprężeń, z każdej strony do ściany.
 11. Balastować krawędź natarcia i kąty
 12. Krawędź kalenicy: umieść zaciski w rogach, aby uniknąć zagnieceń i umieść akcesoria pływające
 13. Mocowanie krawędzi natarcia do ścian
Zawieszanie na ścianach 4 kątowników elastycznej grodzy Water-Gate © WA-3930.
Umieść worki żwiru na ziemi pod elastyczną zaporą Water-Gate ©, aby zwiększyć siły tarcia.
Mocowanie krawędzi natarcia deską dociśniętą do pionowej ściany.

Usunięcie | Obowiązkowe noszenie kamizelki ratunkowej!

Usuń wszystkie elementy mocujące z jednej strony.

Podnieś krawędź natarcia, aby poprowadzić wodę pod grodą.

Grodza zaczyna przesuwać się pod prądem w górę rzeki.

Gdy przepływ jest znacznie zmniejszony, wszystkie elementy złączne są usuwane po przeciwnej stronie.

Usunięcie elastycznej grodzy Water-Gate ©. Krawędź natarcia jest podniesiona, aby przepuścić wodę pod grodą i zmniejszyć siły tarcia.