# 1 | Instalacja ⊥ prostopadła

To najszybsza i najbardziej spektakularna instalacja. Zalanie elastycznych grodzic jest natychmiastowe.

WaterGate dostosowuje się do wszystkich koryt rzek: dzięki niewiarygodnej elastyczności nadmuchiwana grodzica łączy się z brzegami i dnem cieków wodnych bez względu na ich profil.

WaterGate gwarantuje doskonałe uszczelnienie dzięki naciskowi, który woda wywiera na dno.

kanalizacja rzeki

Jak należy zainstalować odgałęzienia?

 1. Przede wszystkim średnica rur musi być prawidłowo zwymiarowana, w oparciu o obserwowane średnie natężenie przepływu rzeki w równoważnym okresie.
 2. Zalecamy umieszczenie rur pod zaporą Water-Gate© w celu zoptymalizowania użytecznej sekcji i przepływu.
  Rury faliste można zakopać na krawędzi nasypu lub umieścić w łóżku w niskim punkcie, w zależności od ograniczeń w miejscu pracy.
 3. Rurę należy zaklinować workami z piaskiem lub najlepiej gliną, aby ograniczyć wycieki u podstawy rury na 2 metry od krawędzi natarcia.
 4. Przykryj glinę kamieniem skalnym, aby zwiększyć siły tarcia przed zainstalowaniem Water-Gate©.
Klinowanie rury ECOPAL gliną po stronie dopływu. Koniec, który otrzyma przednią krawędź elastycznej grodzy Water-Gate ©
Na glinie umieszcza się skały, aby zwiększyć siły tarcia i zapobiec ślizganiu się elastycznej grodzy podczas zwiększania ciśnienia.
Klinowanie rury ECOPAL gliną po stronie dopływu. Koniec, który otrzyma przednią krawędź elastycznej grodzy Water-Gate ©

Zdejmowany jaz przelewowy i elastyczne rury do wąskich koryt rzecznych

W przypadku małych wartości przepływu – poniżej 100 l / s | 360m3 / h – Istnieje możliwość zastosowania jazu przelewowego Water-Gate © DS-1200 umieszczonego bezpośrednio na kalenicy zapory. Opróżnianie odbywa się za pomocą elastycznych rur polietylenowych o przekroju 450 mm.

Elastyczne węże są łatwe w instalacji, zajmują mniej miejsca i pozwalają na omijanie przeszkód.

Oszczędza to znaczną ilość czasu na etapie przygotowania miejsca pracy.

Elastyczna grodza Water-Gate © montowana na odnodze górskiej rzeki z jazem powierzchniowym DS-1200 bez elastycznej rury.
Elastyczny wąż spustowy DP-3075 o średnicy 450 mm jest przymocowany do jazu Water-Gate ©. Następnie przed napełnieniem wodą wypływamy całkowicie w dół rzeki.
Dwa jazy Water-Gate © DP-1200 zainstalowane równolegle do kanalizacji przepływu w górę rzeki.

Jak przeprowadzić instalację?
Etapy manewru

 1. Przygotowanie miejsca instalacji
  Usuń ostre przedmioty, usuń błoto / wazę rzeczną, umieść kamienie lub worki z piaskiem, jeśli podłoże jest śliskie, aby zwiększyć siły tarcia, zainstaluj ograniczniki poniżej, jeśli prąd jest silny, umieść worki balastowe przed manewrem, wyczyść brzegi rzeki.
 2. Przygotowanie brzegu
  Rozwinąć elastyczne grodzice, rozłożyć i związać.
 3. Ustawianie na rzece
  Jeśli długość pojedynczej grodzicy jest wystarczająca, można rozwinąć i rozłożyć ją bezpośrednio w poprzek cieku wodnego.
  W przeciwnym razie, należy przeciągnąć wstępnie połączone grodzice przez ciek wodny, utrzymując krawędź natarcia nad powierzchnią wody.
  Ustawić grodzicę na środku, upewniając się czy końce zachodzą na brzegi.
 4. Zanurzenie
  Dociśnięcie przedniej krawędzi o dno cieku wodnego.
  Stać na krawędzi natarcia, do chwili zalania grodzicy.
 5. Obciążenie
  Obciążyć krawędź natarcia przy pomocy worków balastowych lub kamieni pozyskanych z cieku wodnego.
 6. Zabezpieczenie
  Jeśli brzegi są pionowe, zamocuj końce ruchomej grodzicy tak, aby nie spadły z powrotem do wody.