Tama osadowa i filtr drobnoziarnisty (cząsteczki zawieszone w wodzie)

Tama osadowo-filtracyjna

Elastyczny cofferdam tworzy osadnik
– Można ją ustawić niezależnie od profilu rzeki, bez kotwienia
– Pozostaje stabilny w przypadku przelania i tworzy sztuczny próg, który ogranicza prędkość przepływu i sprzyja osiadaniu w górę rzeki

Konstrukcja grodzy umożliwia zaklinowanie bel słomy pomiędzy przegrodami

Otwory spustowe umożliwiają wymuszenie filtracji przez bele słomy

Zapory Water-Gate© z otworami spustowymi | Seria WT

Słoma: ekologiczny środek filtrujący

 • Woda wypełniona drobnymi materiałami może udusić dzikie zwierzęta i zniszczyć siedliska, jeśli zostanie uwolniona.
 • Otwarcie otworów spustowych umożliwia wymuszenie przepływu przez bele słomy. Bele słomy sprzyjają osadzaniu się i filtracji osadu.
 • Osady uwięzione przez belę słomy stopniowo migrują w jej wnętrzu i zatykają belę po ponad tygodniu, w porównaniu z kilkoma godzinami w przypadku geowłóknin.
 • Korzyści dla środowiska: ochrona wrażliwych gatunków endemicznych i ograniczenie zatykania koryta rzeki.
 • Zalecane wymiary:
  Małe buty 30cm x 40cm x 80cm lub słoma w siateczkowych workach

Korzyści

 • Szybki i niezawodny montaż niezależnie od profilu rzeki, a nawet w wodach półgłębokich (do 150 cm)
 • Umożliwia zatrzymanie 100% załadowanej wody
 • Możliwość całkowitego zablokowania przepływu w przypadku dużego zmętnienia / trybu opadania
 • Kontrola poziomu upstream dzięki otworom wyzwalającym
 • W przypadku przepełnienia przepływ jest rozprowadzany na całej długości. Tama działa jako jaz, co ogranicza prędkość przepływu i sprzyja osiadaniu
 • Pozostaje na miejscu nawet w przypadku powodzi
 • Możliwość kaskadowania kilku zapór (przy odpowiednim nachyleniu)
 • Pozwala łatwo zmienić bele słomy w przypadku zatykania się bez uszczerbku dla skuteczności tamy i bez wypuszczania drobin

Ciągła filtracja | Otwarta pozycja

Masywny wkład osadu | Pozycja zamknięta

Opcja belek chłonnych oleju

W celu wyłapania zanieczyszczeń znajdujących się w supernatancie (węglowodory, wycieki oleju z maszyn budowlanych) można na poziomie krawędzi kalenicy zamocować pływające wysięgniki absorpcyjne, które będą towarzyszyć zmianom wysokości przegrody przez cały czas trwania budowy.

Opcje

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Żaden mobilny system ochrony przeciwpowodziowej nie jest całkowicie szczelny. Dostarczamy rozwiązania przepompowujące wody naciekowe poza zaporę: samozasysające motopompy lub pompy śrubowe zasilane z agregatów prądotwórczych.

Firma MegaSecur opracowała specjalny przelew do odprowadzenia frakcji lekkich (DN 450) przyjaznych dla środowiska, bez przepompowywania, z wężem do odprowadzenia poniżej zapory. W razie potrzeby kilka przelewów można ustawić obok siebie.

Idealnie dostosowany do uzupełniającego balastowania barier Water-Gate ©: 15 KG / metr liniowy. Solidne i łatwe w obsłudze (trzy uchwyty), są łatwe do załadunku i rozładunku w wodzie: siatka polietylenowa.

Filterdamm Water-Gate© łączy w sobie zalety elastycznych grodzic i naturalnej słomy. Umożliwia dekantację i filtrację wody w zależności od jej zmętnienia.