Loading...
Ochrona przeciwpowodziowa | Zapory przeciwpowodziowe Water-Gate©2022-03-15T14:03:46+01:00

Water-Gate©: mobilna ochrona miast i firm!

Aktywna ochrona przeciwpowodziowa miast, zakładów przemysłowych, sieci transportowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej nie musi nieuchronnie wiązać się z cierpieniem. Elastyczna technologia Water-Gate© zapewnia ochronę w miejscu o największym znaczeniu.

Zalety konkurencyjności

Odkrywcze reportaże

Logo La Rochelle Ville touchée par la tempête Xynthia en 2010
W przypadku inwestycji koszt jest nieskończenie tańszy niż stała ochrona, a na poziomie estetycznym nie można zniekształcić portu takiego jak La Rochelle.
Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle
Mathieu Dupont Directeur de Projets Risques Littoraux - La Rochelle
Wybrane rozwiązanie Water-Gate© pozwala uniknąć dotykania dróg i wykonywania ciężkiej pracy. Urządzenia te są zarówno lekkie, jak i szybkie do wdrożenia.
Mathieu DUPONT, La Rochelle Risques Littoraux
W porównaniu do innych propozycji, które zostały nam przedstawione, Water-Gate jest naprawdę idealnym rozwiązaniem. Wystarczy rozwinąć i dalej wszystko dzieje się samo!
Dominique SIX, Natixis
Water-Gate jest dla nas innowacyjnym produktem, ponieważ nie tylko zapewnia odpowiednie parametry techniczne, w tym elastyczność, ale także gwarantuje dużą szybkość rozstawiania.
Jean-François SALMIN, Egis Eau
Szukamy wszystkich środków, które mogą ochronić nas przed powodzią, zakupiliśmy system Water-Gate. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe linii C sieci podmiejskiej RER C w przypadku powodzi, strefa dużego zagrożenia.
Philippe MAYMIL, SNCF

Ryzyko zanurzenia: Water-Gate © wybrane przez miasto La Rochelle

La Rochelle została mocno uderzona przez burzę Xynthia w lutym 2010 r. (6 zabitych, 280 milionów euro obrażeń). Zamiast odbudować to samo miasto La Rochelle wdrożyło PAPI (Programme d'Actions de Prévention des Inondations / program zapobiegania powodziom). Podjęto decyzję o ochronie całej populacji przed ryzykiem „Xynthia + 20 cm”.

30 stycznia, 2020|

Oferta usług MegaSecur.Europe

5 etapów aktywnej ochrony przeciwpowodziowej: INONDA©TION

1. STUDIUM
RYZYKA

Zbadanie dynamiki powodzi dla konkretnej lokalizacji. Kartografia, Mapa najwyższych znanych stanów wód (PHEC), Topografia

Strefa powodziowa Paryża Gare de Lyon

2. WYSOKOŚĆ OCHRONY

Określenie docelowej wysokości zabezpieczeń (powódź stulecia, tysiąclecia)

znak powodziowy Paryża

3. AUDYT WRAŻLIWOŚCI

Audyt wrażliwości powierzchni, sieci (podziemnej infrastruktury) dla założonej wysokości ochrony przeciwpowodziowej

sieć stacji hydroenergetycznych w powodzi

4. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Koncepcja optymalnego systemu | Zamknięcia wylotów infrastruktury podziemnej i systemy wypompowywania wód naciekowych

budynek ochrony przeciwpowodziowej sncf

5. SZKOLENIE W ZAKRESIE ROZSTAWIANIA

Szkolenie zespołów w zakresie samodzielnego rozstawiania

Szkolenie EDF w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Ochrona przeciwpowodziowa: studia przypadków

Ochrona przeciwpowodziowa budynku, brzegu, dzielnicy, miasta, podziemnej architektury i infrastruktury miasta.

Water Gate to awaryjna ochrona przeciwpowodziowa, uzupełniająca rozwiązania strukturalne | Konstrukcje hydrauliczne, strefy powodziowe, wały przeciwpowodziowe itp.
Przenośne lub mobilne zapory przeciwpowodziowe muszą być zintegrowane z programami działań na rzecz zapobiegania powodziom (PAPI), planami zapobiegania zagrożeniom powodziowym (PPRI) i gminnymi planami zarządzania kryzysowego (PCS).

#1 | Stuletnia ochrona przeciwpowodziowa

#2 | Ochrona przed zanurzeniem w morzu

#3 | Ochrona przeciwpowodziowa 360°

#4 | Ochrona przeciwpowodziowa poprzez dywersję

#5 | Ochrona przeciwpowodziowa garaży podziemnych

#6 | Zabezpieczenia o małej wysokości

#7 | Ochrona sąsiedztwa mostu

#8 | Ochrona przeciwpowodziowa kolei

#9 | Ochrona przeciwpowodziowa sieci

#10 | Testy certyfikacyjne

3 typowe realizacje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Zapora przeciwpowodziowa Water-Gate© to nowy i bardzo złożony system kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki konstrukcji modułowej, różnym wysokościom zapór i możliwości dostosowania się do każdego terenu, pozwala na: 360° ochronę obwodową dla płaskiego podłoża – rozstawienie zapory w kształcie litery U na pochyłości – ochronę odcinkową z oparciem o ścianę lub groblę. Wspólny punkt dla wszystkich tych zapór przeciwpowodziowych: woda nigdy nie powinna się przelać przez koronę zapory.

Schéma barrière anti inondation watergate posée en appui entre deux murs

Oparcie o ścianę

Końce zapory przeciwpowodziowej zachodzą na ścianę, niezależnie od jej rodzaju, wysokości czy nachylenia.

Schéma dispositif anti inondation watergate disposé en U en appui sur une pente

Przykrycie pochyłości terenu

Końce zapory przeciwpowodziowej można zamocować do wypiętrzeń terenu (skarpy, zbocza).

Schéma dispositif anti inondation watergate à 360°. Protection périmétrique

Ochrona obwodowa 360°

Na płaskim terenie, ochrona obwodowa (360°), na długości kilkuset metrów.

Water-Gate© I Opakowania

ochrona przeciwpowodziowa w rolkach

Opakowanie jednostkowe

  • Odpowiedź „w 100% elastyczna” przy bardzo małej objętości po złożeniu.
  • Idealne przy krótkich odcinkach i niskich zaporach.
  • Rozwinąć, rozstawić!
keson wdrożeniowy przeciwpowodziowy

Skrzynie szybkiego rozwijania zapór wstępnie zmontowanych

  • Wyłączność Water-Gate©: sekcje wstępnie zmontowane i złożone w harmonijkę umieszczane są w skrzyniach, produkowanych na wymiar.
  • Skrzynie mogą być przemieszczane za pomocą elektrycznego wózka paletowego lub przyczepy. Wystarczy po prostu przeciągnąć pierwszą zaporę po ziemi i przemieścić skrzynię na całej długości.
kontener przeciwpowodziowy

Kontenery

  • Dostępne są kontenery 20- i 40-stopowe dla długookresowego przechowywania na zewnątrz.
  • Kontenery są ułożone tak, aby ułatwić bezpieczne odwijanie i przepakowywanie.
  • Wielkość: 300 do 1000 m w zależności od wysokości zabezpieczenia.

WL: pełna GAMA elastycznych grodzic przeciwpowodziowych dla profesjonalistów i osób prywatnych

Bariera przeciwpowodziowa schema de principe brezent

*   Wyjątkowo wytrzymała i odporna na ścieranie tkanina poliestrowa powlekana PVC do rozstawiania na wszystkich rodzajach powierzchni.
** Wkładki ze stali galwanizowanej pod siatką poliestrową przyszytą na zaporze.

Série Water-Gate© WL avec lestage mosaïc© intégré

Opcje

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Idealnie dostosowany do uzupełniającego balastowania barier Water-Gate ©: 15 KG / metr liniowy. Solidne i łatwe w obsłudze (trzy uchwyty), są łatwe do załadunku i rozładunku w wodzie: siatka polietylenowa.

SERIA WL-06: bariera kieszonkowa do odchyleń awaryjnych. Wydajny i niesamowicie prosty! WEGDE-Bag ©: klin uszczelniający, który należy umieścić w jednej linii z otworami, aby ograniczyć przecieki.

Uzupełnieniem systemów ochrony przeciwpowodziowej Water-Gate są rozwiązania aluminiowe: do wąskich otworów i szczelin, jako punkty podparcia dla elastycznych zapór.

Nie ma skutecznej ochrony przed podtopieniami przez „cofki” z kanałów i podziemnej infrastruktury, bez szybkiego i niezawodnego systemu zaczopowania wlotów i studzienek. MegaSecur.Europe przeprowadza inwentaryzacje sieci i podziemnej infrastruktury, dostarczając rozwiązań dostosowanych do każdej sytuacji.

Żaden mobilny system ochrony przeciwpowodziowej nie jest całkowicie szczelny. Dostarczamy rozwiązania przepompowujące wody naciekowe poza zaporę: samozasysające motopompy lub pompy śrubowe zasilane z agregatów prądotwórczych.

Przejdź do góry