Project Description

Montaż grodzicy prostopadle do cieku wodnego | Słabe nachylenie

W przypadku łagodnej pochyłości zaleca się ustawienie dwóch elastycznych grodzic przed i za osuszanym obszarem. Dolna grodzica może mieć mniejszą wysokość.

Grodzice są mocowane przez zakotwiczenie pierścieni metalowych krawędzi natarcia przy pomocy pali, aby zapobiec poślizgowi przed zalaniem i stężeniem grodzicy.

Osuszanie poprzez odpompowanie z obszaru roboczego.

kanał rzeki koferdamu przed instalacją górną

Robocizna

Przygotowanie brzegu
Rozwinąć elastyczne grodzice, rozłożyć i związać.

Ustawianie na rzece
Jeśli długość pojedynczej grodzicy jest wystarczająca, można rozwinąć i rozłożyć ją bezpośrednio w poprzek cieku wodnego.
W przeciwnym razie, należy przeciągnąć wstępnie połączone grodzice przez ciek wodny, utrzymując krawędź natarcia nad powierzchnią wody.
Ustawić grodzicę na środku, upewniając się czy końce zachodzą na brzegi.

Zanurzenie
Dociśnięcie przedniej krawędzi o dno cieku wodnego.
Stać na krawędzi natarcia, do chwili zalania grodzicy.

Obciążenie
Obciążyć krawędź natarcia przy pomocy worków balastowych lub kamieni pozyskanych z cieku wodnego.

Zabezpieczenie
Jeśli brzegi są pionowe, zamocuj końce ruchomej grodzicy tak, aby nie spadły z powrotem do wody.

Share This Story, Choose Your Platform!