#2 | Drenaż pomiędzy 2 koferdamami

Instalacja Water-Gate © z przekierowaniem przepływu rurą typu ECOPAL ©. Widok z góry.
Instalacja Water-Gate © w kanale z dwiema koferdamami od głowy do ogona. Suszenie sekcji pośredniej pompowaniem Grundfos.
Montaż dwóch koferdamów Water-Gate © głowa do ogona z rurą obejściową umieszczoną na elastycznych tamach.

Kanały, fosy, małe rzeki: dzięki tej instalacji można odwodnić duże obszary przy zmniejszonej długości całkowitej.

Ten rodzaj instalacji jest zalecany do wąskich, delikatnie nachylonych strumieni. Elastyczne koferdamy montowane są poprzez umieszczenie zawiasów „tyłem do siebie”.

Usuń błoto / wazon rzeczny
Konieczne jest oczyszczenie dna rzeki, na którym będą umieszczone grodzice, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że podczas napełniania ich stabilność zostanie naruszona (ciśnienie hydrostatyczne). Jeśli siły tarcia między tłem a ziemią są niewystarczające, zapora może zacząć się ślizgać.

kanał rzeki koferdamu przed instalacją górną

Metody instalacji w zależności od rodzaju cieku wodnego

 1. Instalacja w wodzie białej
  Najpierw montujemy grodę górną (patrz przypadek #1, groda pionowa). Grodza dolna może być na ogół niższa. Strumień w górę można skierować rurą ułożoną pod elastyczną tamą kasetonową lub przez pompy.
 2. Instalacja w wodzie stojącej
  W spokojnych wodach grodzie są wstępnie ustawiane poprzez zakotwiczenie przedniej krawędzi do dna wody. Cumowanie odbywa się za pomocą kołków umieszczonych w metalowych pierścieniach na krawędzi natarcia, aby zapobiec przesuwaniu się płótna, dopóki grodza nie zostanie całkowicie pod ciśnieniem przez pompowanie.
Test elastycznej grodzy Water-Gate © WA-50 przez czeskie służby bezpieczeństwa
Elastyczne tamy Water-Gate © rozmieszczone na dwóch ścianach. Płótno wywierane jest na ściany, gdy jest przyłożone do ziemi.
Elastyczna tama Water-Gate © oparta o ścianę. Przednia krawędź jest przymocowana deską, aby zmniejszyć wycieki podczas napełniania wodą.

Odwodnienie / Wyczerpanie placu budowy

W praktyce są generalnie 3 fazy.

 1. Na początku bardzo stopniowy spadek poziomu odwadnianego terenu. Płótno grodowe jest tylko częściowo dociskane do podłoża, hydroizolacja jest częściowa, stąd tak ważne jest dobre balastowanie krawędzi natarcia.
 2. Następnie spadek poziomu przyspiesza wraz ze wzrostem ciśnienia w grodzie.
 3. Ostatnia trzecia to często taka, która wymaga większej mocy pompowania, zwłaszcza jeśli wysokość grodzy jest ważna, a gleba jest porowata.
  W obszarze, który ma być osuszony, mogą wystąpić eksurbacje zgodnie z zasadą / prawem naczyń połączonych.
Przed pompowaniem płótno grodzy unosi się na wodzie. Krawędź natarcia jest przymocowana do podłoża i obciążona.
Podczas pompowania różnica poziomów wzrasta między górnym a dolnym strumieniem. Elastyczna tama jest pod ciśnieniem. Dolne płótno stopniowo podąża za dnem strumienia.
Wyczerpanie placu budowy. Infiltracja pod grodą zależy od porowatości gruntu i różnicy ciśnień.