Mobilny przelew | Wyprowadzenie z przelewu poniżej zapory

Dzięki elastyczności grodzicy WaterGate możliwe jest skierowanie dowolnego rodzaju kanalizacji bezpośrednio na zaporę, bez groźby wycieku (średnica rury musi być mniejsza niż wysokość grodzicy).

Firma MegaSecur opracowała specjalny przelew do odprowadzenia frakcji lekkich (DN 450 / do 90 litrów na sekundę) przyjaznych dla środowiska, bez przepompowywania, z wężem do odprowadzenia poniżej zapory.
W razie potrzeby kilka przelewów można ustawić obok siebie.
Przelewy są dostarczane są z rurą polietylenową o długości 22,9 m.

DA-1200 | Kit Przelew + Główna rura
Przelew
Wymiary 38 cm x 61 cm x 100 cm
Masa 14,5 Kg
Średnica 45 cm
Główna rura
Długość 22,9 m
Masa 11,4 Kg
Średnica 45 cm
jaz dla koferdamów Watergate kanalizuje suchy obszar rzeczny do prac
*   Niełamliwy polietylen.
DR-3075 | Przedłużacz
Przedłużacz
Długość 22,9 m
Masa 11,4 Kg
Średnica 45 cm
Przelew Watergate i pompa do poprowadzenia rzeki i wysuszenia

Robocizna instalacji przelewu

Przelew lub przewód przejściowy składa się z dwóch części: przelewu właściwego i głównej elastycznej rury. Jest łatwo transportowany. Jedna osoba instaluje go w ciągu kilku minut.

Wybranie punktu zrzutu poniżej tamy
Rurę należy wyprowadzić poza osuszany obszar, aby uniknąć wtórnego zalania obiektu (zapewnić dodatkowe 15 m rury). Wybór ewentualnego przedłużenia zależy od profilu terenu i naporu wody.

Mocowanie rury do przelewu
Przelew ma kształt leja syfonowego, aby odprowadzić maksymalną ilość wody.
Główna rura dostosowuje się do wylotu przelewu.

Rozwijanie rury do punktu zrzutu
Główna rura wyposażona jest w uchwyty do przemieszczania i kierowania wody do pożądanego miejsca. Ten elastyczny wąż o długości 22,9 m idealnie dopasowuje się do profilu i ukształtowania koryta cieku wodnego. Rura jest wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie.
Jeśli konieczne, należy zamocować rury przedłużające.

Ustawienie przelewu na zaporze
Pływak wbudowany w przelew ma zadania stabilizacyjne.
Zalecamy położenie dużych kamieni lub worków z piaskiem na przelew, aby poprawić efekt ssania i zwiększyć stabilność.

Opcje

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Żaden mobilny system ochrony przeciwpowodziowej nie jest całkowicie szczelny. Dostarczamy rozwiązania przepompowujące wody naciekowe poza zaporę: samozasysające motopompy lub pompy śrubowe zasilane z agregatów prądotwórczych.

Firma MegaSecur opracowała specjalny przelew do odprowadzenia frakcji lekkich (DN 450) przyjaznych dla środowiska, bez przepompowywania, z wężem do odprowadzenia poniżej zapory. W razie potrzeby kilka przelewów można ustawić obok siebie.

Idealnie dostosowany do uzupełniającego balastowania barier Water-Gate ©: 15 KG / metr liniowy. Solidne i łatwe w obsłudze (trzy uchwyty), są łatwe do załadunku i rozładunku w wodzie: siatka polietylenowa.

Filterdamm Water-Gate© łączy w sobie zalety elastycznych grodzic i naturalnej słomy. Umożliwia dekantację i filtrację wody w zależności od jej zmętnienia.