# 5 | Szeregowe grodzice między wysepkami a brzegiem

Batardeaux souples Water-Gate©. Schéma d'une installation en série depuis la berge vers des îlots en rivière. Cas #5

Przywróć ciągłość ekologiczną cieku: instalacja mobilna z małym przepływem pomiędzy progiem, wysepką i brzegiem.

grodza obwodnica młyńska

We Francji zinwentaryzowano ponad 60 000 realizacji na ciekach wodnych takich jak tamy, śluzy, progi, młyny (krajowe zestawienie przeszkód wodnych z marca 2010 r.), które stanowią potencjalne przeszkody ciągłości ekologicznej. Europejska dyrektywa wodna (DCE 2000 – dyrektywa ramowa w sprawie ochrony środowiska wodnego) wyznaczająca grudzień 2027 roku, jako ostatni termin osiągnięcia celów środowiskowych.
Regulacja rzek i usuwanie niektórych obiektów hydraulicznych są coraz częstsze, co sprzyja swobodnej migracji ryb i uławia spływ osadów, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności biologicznej i tożsamości krajobrazu.

TYMCZASOWE PRZEKIEROWANIE WÓD RZEKI VARENNE (DEPARTAMENT SEINE MARITIME) PRZY POMOCY GRODZICY WATER-GATE

Grodza poziomowania-ziemia

Water-Gate wdrożono w lipcu ubiegłego roku, aby ułatwić roboty prowadzone nad rzeką Varenne: całkowicie zniszczona infrastruktura hydrauliczna starej przędzalni Torcy-le-Petit i wykonanie trzech progów narzutowych, aby zrekompensować nierówności terenu i wzmocnić brzegi.

Roboty prowadziła firma Nature Environnement Terrassement z Longueville-sur-Scie.
Stronę finansową przedsięwzięcia zapewniała Agencja Wodna Seine-Maritime i Departament.

Rozstawienie trzech sekcji grodzic Water-Gate:
1 – Grodzica Water-Gate WA 2850: wysokość 71 cm x długość 15 m
2 – Grodzica Water-Gate WA 3950: wysokość 100 cm x długość 15 m
3 – Dwie bliźniacze grodzice Water-Gate WA 3950

CEL PROWADZONYCH ROBÓT:

  • Zapewnienie właściwego spływu osadów rzecznych.
  • Umożliwienie migracji ryb, usuwając nieprzekraczalną przeszkodę i zachęcając do powrotu kultowych gatunków: pstrąga morskiego, łososia atlantyckiego, głowacza pospolitego, minoga.
  • Sprostanie wymaganiom wynikającym z Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej.
  • Ujarzmienie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

Cały artykuł znajduje się TUTAJ (Syndykat dorzecza Arques)

wyrównanie grodu rzeki

Przed rozpoczęciem robót
Próg do ścięcia | Demontaż przepławki dla ryb

koferdam rzeczny

Podczas prowadzenia robót
Tymczasowe przekierowanie wody za pomocą Water-Gate

grodzisko rzeczne

Po zakończeniu robót
Nowe progi z narzutu kamiennego, umocnienia brzegowe

Jedną ze szczególnych cech tego projektu był sposób przesunięcia koryta rzeki przy pomocy Water-Gate. Ta duża plandeka, którą łatwo można rozstawić w korycie cieku wodnego, pozwala na przekierowanie rzeki na czas demontażu obiektu. Pierwsza tego typu realizacja w departamencie i Syndykacie.

INSTALACJA MIĘKKIEJ GRODZICY W POCZĄTKOWYM STADIUM ROBÓT:

próg wygaszania koferdamu
odkładanie koferdamu, roboty ziemne renaturacyjne
grodzisko z renaturacją grodzy
Elastyczne grodzice Water-Gate © montowane szeregowo. Odcinek nr 1 w górę rzeki od obszaru od prawego brzegu do głównej wyspy.
La Varenne: zniszczenie progu starej przędzalni Torcy-le-Petit. Tymczasowe przekierowanie przepływu w górę rzeki przez elastyczne gramy Water-Gate ©.
Łowienie elektryczne w celu przeniesienia fauny wodnej na miejsce pracy podczas pracy.