#6 | Koferdam w kształcie litery U | Rzeki

Przednia krawędź jest trzymana z dala od wody, aby zapobiec zapełnieniu tamy przed zakończeniem umieszczania.
Widok z góry. Instalacja Water-Gate© w U | Instalacja na rzece równoległej do nurtu.
Vue amont. Installation Water-Gate©en U | Installation en rivière parallèle au courant.

Instalacja równoległa do cieku wodnego lub grodzicy w kształcie litery U

Jest to instalacja proponowana do zagospodarowania linii brzegowej i robót związanych z wykorzystaniem części koryta rzeki | Rzeki, których nie możemy całkowicie przegrodzić.

grodzy równoległe do rzeki

Jak przeprowadzić instalację?
Etapy manewru

 1. Przygotowanie miejsca instalacji
  Usuń ostre przedmioty, usuń błoto / wazę rzeczną, umieść kamienie lub worki z piaskiem, jeśli podłoże jest śliskie, aby zwiększyć siły tarcia, zainstaluj ograniczniki poniżej, jeśli prąd jest silny, umieść worki balastowe przed manewrem, wyczyść brzegi rzeki.
 2. Przygotowanie brzegu
  Rozwinąć elastyczne grodzice, rozłożyć i związać.
 3. Ustawianie na rzece
  Wyciągnąć fabrycznie zamocowane koferdamy w żądane miejsce, trzymając przednią krawędź z dala od wody.
  Ustaw koferdam zgodnie z życzeniem (L lub U lub ukośnie).
 4. Zanurzenie
  Dociśnięcie przedniej krawędzi o dno cieku wodnego.
  Stać na krawędzi natarcia, do chwili zalania grodzicy.
 5. Cumowanie
  Zabezpiecz metalowe pierścienie przedniej krawędzi za pomocą kołków, aby ułatwić umieszczenie, dopóki elastyczna koferdam nie zostanie pod ciśnieniem.
 6. Obciążenie
  Obciążyć krawędź natarcia przy pomocy worków balastowych lub kamieni pozyskanych z cieku wodnego.
 7. Zabezpieczenie
  Jeśli brzegi są pionowe, zamocuj końce ruchomej grodzicy tak, aby nie spadły z powrotem do wody.
 8. Odwodnienie obszaru roboczego
  Zacznij pompować przestrzeń do odwodnienia.
Grodza w kształcie litery U - Plac budowy - Widok z mostu w górę rzeki
Grodza w kształcie litery U - Plac budowy - Widok z lewego brzegu
Grodza w kształcie litery U - Plac budowy - Widok z góry