Project Description

Instalacja równoległa do cieku wodnego lub grodzicy w kształcie litery U

Jest to instalacja proponowana do zagospodarowania linii brzegowej i robót związanych z wykorzystaniem części koryta rzeki | Rzeki, których nie możemy całkowicie przegrodzić.

grodzy równoległe do rzeki

Robocizna

Przygotowanie brzegu
Rozwinąć elastyczne grodzice, rozłożyć i związać.

Ustawianie na rzece
Przeciągnij grodzicę po wodę do pożądanego miejsca, utrzymując krawędź natarcia nad wodą.
Ustawić grodzicę według życzenia (w kształcie liter L albo U lub ukośnie).

Zanurzenie
Dociśnięcie przedniej krawędzi o dno cieku wodnego.
Stanąć na krawędzi natarcia, a następnie obciążyć ją.

Zakotwiczenie
Zakotwiczenie pierścieni metalowych krawędzi natarcia przy pomocy pali, aby zapobiec poślizgowi przed zalaniem i stężeniem grodzicy.

Osuszanie
Rozpoczęcie odpompowywania wody z osuszanej przestrzeni.

Share This Story, Choose Your Platform!