Jak to działa?

Elastyczne zapory linii WT są lekkie i szybkie w montażu. Pomagają one w blokowaniu zanieczyszczeń lub tworzeniu mobilnego punktu czerpania wody niezależnie od profilu rzeki.

zapora przeciw zanieczyszczeniom w rzecznym trójwymiarowym separatorze węglowodorowym

Zapory przeciwzanieczyszczeniowe

Wychwycenie zanieczyszczeń zanim się rozprzestrzenią

Zapora Water-Gate© zatrzymująca zanieczyszczenia ma w dolnej części system otworów, które można otwierać, aby umożliwić odpływ klarownej wody.
Odseparowanie na powierzchni pozwala na zagęszczanie warstwy zanieczyszczeń i przetrzymanie ich do chwili utylizacji.
Otwory spustowe mogą być otwierane lub zamykane podczas użytkowania.

Zasada tamy Water Gate dla zewnętrznej obrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa

Lepsze wykorzystanie naturalnych punktów czerpania wody

Elastyczne zapory umożliwiają beczkowozom strażackim czerpanie wody z całej sieci hydrograficznej: na obszarach wiejskich, w górach i przy gaszeniu pożarów lasów. Najmniejszy strumień, potok lub rzeka staje się rezerwuarem przeciwpożarowym, z którego strażacy mogą czerpać wodę w razie potrzeby.
Strumień o natężeniu przepływu wody wynoszącym 10 l/s wystarczy, aby zasilić dwie strażackie lance gaśnicze.

1

ROZSTAWIANIE

Rozwinąć zapory na cieku wodnym, ustawiając krawędź natarcia w górę rzeki. Ustawić grodzicę na środku, upewniając się czy jej końce zachodzą na brzegi. Rozwinąć.

2

ZANURZENIE

Dociśnięcie krawędzi natarcia do dna. Stać na krawędzi natarcia, do chwili zalania zapory.

3

OBCIĄŻENIE

Obciążyć krawędź natarcia przy pomocy worków balastowych lub kamieni pozyskanych z cieku wodnego.

4

OTWORY SPUSTOWE

Poprzez otwieranie i zamykanie otworów ustala się taki poziom wody, który pozwoli zatrzymywać zanieczyszczenia na powierzchni. Pozycja zamknięta dla operacji czerpania.

Zalety

Ochrona w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych

 • Gotowa do użycia: specjalne plany interwencji (PPI), czerwony plan, transport materiałów niebezpiecznych (TDG).
 • Rozstawianie błyskawiczne, jak najbliżej miejsca zanieczyszczenia.
 • Samohamowne: nie wymagają kotwiczenia.

Doskonała wytrzymałość

 • Gwarantowana odporność chemiczna przez 12 godzin.
 • Odporność mechaniczna: tkanina bardzo odporna na ścieranie i rozdarcia / Bezpieczne ściegi.
 • Odporność termiczna: od +50 do -40°C bez uszkodzeń.

Środowisko ochronione

 • Ta sama bariera ochronna dla zanieczyszczeń gęstych lub pływających.
 • 100% skuteczność na wszystkich ciekach wodnych: niewielka szerokość, mała głębokość zanurzenia, dno skaliste…
 • Lepsze wykorzystanie naturalnych punktów czerpania wody bez konieczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Nie używaj wody pitnej do gaszenia pożarów. DECI: Dekret nr 2015-235 z dnia 27 lutego 2015 r. dotyczący zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej.

Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów

 • Poszerzenie zakresu interwencji mobilnych służb ratunkowych.
 • Kompaktowe, znajdzie się dla nich miejsce we wszystkich pojazdach.
 • Przyspieszenie akcji gaśniczej.
 • Nie ma potrzeby zakupu drogich cystern.
 • Stosunkowo niewielkim kosztem można zgromadzić znaczne zapasy wody.

WT: kompletna linia elastycznych zapór do ratowania rzek

Zanieczyszczenie wód rzecznych schemat retencji rzek
Parametry:
* Grodzica zaprojektowana bez balastu: elastyczna krawędź natarcia doskonale dopasowuje się do nierówności podłoża
** Wyłącznie do rozstawiania na wodach stojących i rozlewiskach
*** Głęboko położona tkanina wodoszczelna oddychająca ułatwia odpompowanie bez ryzyka dla zbiorników
**** Ogranicza ryzyko erozji zwłaszcza na dnie piaszczystym w przypadku przepełnienia
Wyjaśnienie zakresu zapór przeciw zanieczyszczeniom przez WT

Opcje

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE