Światowy lider w dziedzinie samohamownych zapór elastycznych

Water-Gate to elastyczna, awaryjna ochrona przeciwpowodziowa która samoczynnie się napełnia, rozwija i stabilizuje za pomocą wody powodziowej.

Water-Gate to także nowa generacja grodzic, które umożliwiają prowadzenie robót w nurcie rzeki, pozwalają na skuteczną i szybką walkę z zanieczyszczeniami oraz stwarzają możliwość lepszego wykorzystania naturalnych punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych.

Water-Gate może być realizowany na każdym terenie, jest ekonomiczny i chroni środowisko.

rozmieszczenie ochrony przeciwpowodziowej bramy wodnej

Technologia Water-Gate ©: do czego służy?

Nasz asortyment składa się z ponad 50 standardów będących przedmiotem ciągłych innowacji i wielu niestandardowych produktów.

Powódź
Les barrages souples autobloquants Water-Gate© protègent une maison à 360° contre la montée des eaux
Grodzice
Canalisation d'une rivière grâce à un batardeau souple autobloquant water-gate.
Retencja
Barrages souples autobloquants Water-Gate© pour la rétention d'urgence contre les pollutions liquides
Rzeki
Barrage Water-Gate© de rétention pollution en rivière avec déversoir et trous de relâche

Rewolucyjny: samozabezpieczające elastyczne zapory, które wykorzystują moc wód powodziowych

  • Woda wpada do tamy i uderza o dolne płótno o ziemię
  • Ciąg Archimedesa unosi górną tkaninę retencyjną
  • Siły tarcia zawierają siłę hydrostatyczną: urządzenie AUTOSTABILNE, bez kotwy
Zasada zapory przeciwpowodziowej sił woda-gate

Korzyści i wartość dodana zapory | grodzica Water-Gate

Niezrównana wszechstronność: prawdziwy “szwajcarski scyzoryk” do zatrzymywania płynów – Powodzie, Grodzice, Zanieczyszczenia gruntowe, Zanieczyszczenia rzek, Ochrona przeciwpożarowa