#8 | Montaż na progu – jaz

Jak szybko odchylić łopatkę wody, aby wykonać pracę?

Montaż można wykonać od brzegu lub na odcinku progu.

Ta instalacja charakteryzuje się:

  • częściowe odchylenie strumienia
  • dość mała wysokość ostrza

Wysokość giętkiej grodzy uzależniona jest od profilu progu, czyli od jego szerokości korony i nachylenia okładziny górnej.

Elastyczne grodzice Water-Gate ©. Schemat instalacji na progu rzeki | Przelew. Przypadek 7

Umiejscowienie elastycznych koferdamów na progu

  • Powierzchnia progu jest często wyjątkowo śliska. Przed ułożeniem grodzy na progu kładzie się żwirowe kłody lub duże kamienie, aby zwiększyć siły tarcia (co najmniej 1 worek na 2 m).
  • Jeśli prąd jest naprawdę zbyt silny, punkty kotwiczenia zostaną umieszczone na poziomie zawiasu, aby zapobiec ślizganiu się grodzy.
  • Przednia krawędź grodzy musi w zasadzie wykraczać poza górną powierzchnię progu. Balastujemy krawędź natarcia, aby prąd nie unosił płótna, a następnie przesączał się pod grodą.
Umieszczenie elastycznej koferdamu na parapecie z szerokim grzebieniem. Balastowanie krawędzi natarcia i worka z piaskiem pod grodą w celu wzmocnienia sił tarcia.
Balastowanie czołowej krawędzi grodzy WA-6050. Próg Doubs'a w Dole du Jura.
Grodza Water-Gate © WA-6050, której zakończenie znajduje się na płaskim, niskim progu.
Jak wysuszyć próg rzeki w 3 minuty! Model WL-06 ze zintegrowanym statecznikiem.