Montaż grodzicy prostopadłej do cieku wodnego | Ostra pochyłość

To najszybsza i najbardziej spektakularna instalacja. Zalanie elastycznych grodzic jest natychmiastowe.

WaterGate dostosowuje się do wszystkich koryt rzek: dzięki niewiarygodnej elastyczności nadmuchiwana grodzica łączy się z brzegami i dnem cieków wodnych bez względu na ich profil.

WaterGate gwarantuje doskonałe uszczelnienie dzięki naciskowi, który woda wywiera na dno.

kanalizacja rzeki