Mobilna instalacja przy niskim poziomie wody pomiędzy progiem, wysepkami i brzegiem
Przywrócenie ciągłości ekologicznej cieku wodnego

rzeka cofferdams na ławicy
grodza obwodnica młyńska

We Francji zinwentaryzowano ponad 60 000 realizacji na ciekach wodnych takich jak tamy, śluzy, progi, młyny (krajowe zestawienie przeszkód wodnych z marca 2010 r.), które stanowią potencjalne przeszkody ciągłości ekologicznej. Europejska dyrektywa wodna (DCE 2000 – dyrektywa ramowa w sprawie ochrony środowiska wodnego) wyznaczająca grudzień 2027 roku, jako ostatni termin osiągnięcia celów środowiskowych.
Regulacja rzek i usuwanie niektórych obiektów hydraulicznych są coraz częstsze, co sprzyja swobodnej migracji ryb i uławia spływ osadów, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności biologicznej i tożsamości krajobrazu.

TYMCZASOWE PRZEKIEROWANIE WÓD RZEKI VARENNE (DEPARTAMENT SEINE MARITIME) PRZY POMOCY GRODZICY WATER-GATE

Grodza poziomowania-ziemia

Water-Gate wdrożono w lipcu ubiegłego roku, aby ułatwić roboty prowadzone nad rzeką Varenne: całkowicie zniszczona infrastruktura hydrauliczna starej przędzalni Torcy-le-Petit i wykonanie trzech progów narzutowych, aby zrekompensować nierówności terenu i wzmocnić brzegi.

Roboty prowadziła firma Nature Environnement Terrassement z Longueville-sur-Scie.
Stronę finansową przedsięwzięcia zapewniała Agencja Wodna Seine-Maritime i Departament.

Rozstawienie trzech sekcji grodzic Water-Gate:
1 – Grodzica Water-Gate WA 2850: wysokość 71 cm x długość 15 m
2 – Grodzica Water-Gate WA 3950: wysokość 100 cm x długość 15 m
3 – Dwie bliźniacze grodzice Water-Gate WA 3950

CEL PROWADZONYCH ROBÓT:

  • Zapewnienie właściwego spływu osadów rzecznych.
  • Umożliwienie migracji ryb, usuwając nieprzekraczalną przeszkodę i zachęcając do powrotu kultowych gatunków: pstrąga morskiego, łososia atlantyckiego, głowacza pospolitego, minoga.
  • Sprostanie wymaganiom wynikającym z Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej.
  • Ujarzmienie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

Cały artykuł znajduje się TUTAJ (Syndykat dorzecza Arques)

wyrównanie grodu rzeki

Przed rozpoczęciem robót
Próg do ścięcia | Demontaż przepławki dla ryb

koferdam rzeczny

Podczas prowadzenia robót
Tymczasowe przekierowanie wody za pomocą Water-Gate

grodzisko rzeczne

Po zakończeniu robót
Nowe progi z narzutu kamiennego, umocnienia brzegowe

Jedną ze szczególnych cech tego projektu był sposób przesunięcia koryta rzeki przy pomocy Water-Gate. Ta duża plandeka, którą łatwo można rozstawić w korycie cieku wodnego, pozwala na przekierowanie rzeki na czas demontażu obiektu. Pierwsza tego typu realizacja w departamencie i Syndykacie.

INSTALACJA MIĘKKIEJ GRODZICY W POCZĄTKOWYM STADIUM ROBÓT:

próg wygaszania koferdamu
odkładanie koferdamu, roboty ziemne renaturacyjne
grodzisko z renaturacją grodzy