Instalacja wsparta o filar mostowy | Roboty na poszczególnych odcinkach

Jest to typowa instalacja dla obiektów z jednym lub wieloma filarami.
Należy rozpocząć od brzegu, obejść filar od strony napływowej zwracając uwagę na zachowanie:

  • wystarczającej długości zapory dla uszczelnienia prześwitu mostowego
  • wystarczającego przelotu między podporami, aby umożliwić przejście zapory.
grodzisko rzeka na molo

W zależności od pochyłości i naporu wody może być konieczne wykonanie instalacji bliźniaczej za mostem. W tym przypadku nie przekraczamy wybranego filaru, i stawiamy zaporę na przęśle zwróconym do brzegu wyjściowego.

grodzica zainstalowana na filarach mostu górnego i dolnego
równoległy strumień grodzący

Układ od strony napływowej

grodzenie suszenia dysz

Układ od strony napływowej

kufry zastępują dyszę w rzece

Układ od strony zaprądowej

grodzisko rzeczne

Układ od strony zaprądowej