#7 | Odchylenie w kierunku strefy neutralnej

Zablokuj przepływ i zmień kierunek przepływu

  1. Seria WL-06 jest niezwykle szybka we wdrożeniu. Pełni rolę ruchomej granicy (maksymalna retencja 15 cm) i zapobiega spływaniu wody do niskich punktów.
  2. Możliwe jest również przesunięcie przepływu z jednej strony jezdni na drugą za pomocą przerwania zbocza.
  3. Wreszcie, niezależnie od tamy Water-Gate©, możliwe jest zablokowanie przepływu i podniesienie poziomu wody do momentu, gdy uchodzi ona w bardziej korzystnym kierunku.