#6 | Zablokowanie rowu / jazu / kanału

Elastyczne grodzie obejmują wszystkie przeszkody

  1. Dolna plandeka musi być umieszczona na swoim miejscu, obejmując przeszkodę bez naprężne, aby maksymalnie ograniczyć przecieki.
  2. Końce zapory (wynurzone z wody) należy zamocować bez utrudniania prawidłowego rozłożenia płótna górnego.