#4 | Wody przemysłowe — zabezpieczenie awaryjne

Elastyczne tamy dostosowują się do cech morfologicznych terenu

  1. Elastyczne zapory Water-Gate© mogą być instalowane niezależnie od kształtu lub ukształtowania terenu: płaski, nachylony, montaż w rurze, kanale, osadniku, na grobli itp.
  2. Szczelność zależy od właściwości gruntu, głębokości wody i jakości instalacji.
  3. Istnieją różne techniki wzmacniania hydroizolacji na suchym podłożu.
  4. Plandeka PCV może wytrzymać wiele różnych chemikaliów w wysokich stężeniach.