#5 | Podnoszenie niecki retencyjnej

Awaryjne zabezpieczenie: elastyczne tamy działają jak zdejmowana tama

  1. Wykorzystaj ukształtowanie terenu, aby stworzyć tamę retencyjną, ograniczając całkowitą długość, która ma zostać zastosowana.
  2. Zebrać wyciekającą wodę przez pompowanie / Filtrować czystą wodę z otworami spustowymi wbudowanymi w tamę.
  3. Regularnie utrzymuj przestrzeń instalacyjną i dostarczaj sprzęt do usuwania zanieczyszczeń