#3 | Wody gaśnicze – Przestrzenie ograniczone

Zatrzymaj wodę gaśniczą pionowo w stosunku do budynku

  1. To podejście powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy niemożliwe jest zatrzymanie wody gaśniczej na zewnątrz, ponieważ wiąże się to z ręczną instalacją, która może być trudna w zależności od okoliczności pożaru
  2. Zapewnij całkowite uszczelnienie sieci (zawory, balony uszczelniające, płyty uszczelniające)
  3. Zidentyfikuj wszystkie otwory
  4. Oblicz wysokość retencji dla każdego otworu
  5. Wzmocnij jak najbardziej zabezpieczenia pasywne: ściany, progi zwalniające
  6. Umieść zdejmowane zabezpieczenia w pobliżu każdego otworu

Schemat rozmieszczenia 29 elastycznych osłon Water-Gate© – 75m

Strategia: zamknięcie w budynku

Powierzchnia zanurzenia: 54550 m2

  • 25 BP-70 | Maksymalna wysokość: 7 cm
  • Czas instalacji: 3 osoby 15 min

Objętość przechowawcza: 2900 m3