#2 | Wody gaśnicze – Teren płaski

Metodologia zatrzymywania wód gaśniczych na płaskim terenie

 1. Utwórz plan odprowadzania ścieków
 2. Zidentyfikuj punkty wyjścia z sieci deszczowej, które będą musiały zostać zamknięte
 3. Zrekompensuj brak skarpy poprzez zwiększenie wielkości strefy zalewowej
 4. Być może będziemy musieli zalać budynki
 5. Maksymalnie wykorzystaj zabezpieczenia pasywne: krawężniki, ściany, nasypy
 6. Ogranicz obszary nieuszczelnione tak bardzo, jak to możliwe
 7. Użyj zdejmowanych zabezpieczeń tam, gdzie nie można zainstalować zabezpieczeń pasywnych (przejście, pas ruchu, wrażliwa infrastruktura)

Schemat rozmieszczenia 3 elastycznych zapór Water-Gate© – 35m

Strategia: wykorzystaj istniejące zabezpieczenia pasywne (ściany, krawężniki, progi zwalniające, nasypy itp.) i uzupełnij je o zabezpieczenia zdejmowane.

Powierzchnia zatapialna: 5200 m2

 • 1 WL-2017 + 1 WL-2020 + 1 WL-2030 + 10 BP-70 | Maksymalna wysokość: 50 cm
 • Czas instalacji: 3 osoby 20 min

Objętość przechowawcza: 800 m3

Schemat rozmieszczenia 4 elastycznych zapór Water-Gate© – 43m

Strategia: użyj istniejących zabezpieczeń pasywnych (ścian obudowy) i uzupełnij je o urządzenia wymienne.

Powierzchnia zatapialna: 2300 m2

 • 2 WL-2030 + 2 WL-2050 | Maksymalna wysokość: 50 cm
 • Czas instalacji: (skrzynka szybkiego wdrażania na miejscu): 2 osoby 10 minut

Łączna objętość hermetyczności: 450 m3