#1 | Wody gaśnicze — teren pochyły

Jak przechowywać duże objętości na pochyłym terenie?

  1. Badanie 360°. Należy zapewnić możliwość odzyskania całej zanieczyszczonej wody, w miarę możliwości z budynków, bez utrudniania działania służb ratowniczych.
  2. Przepływ grawitacyjny: to ukształtowanie terenu i sieci wód opadowych umożliwią identyfikację stref powodziowych.
  3. Wielkość retencji: wysokość i długość urządzenia mobilnego są dostosowane do charakterystyki topograficznej stref retencji.

Schemat rozmieszczenia 8 elastycznych zapór Water-Gate© – 122m

Strategia: skierowanie przepływu zanieczyszczonej wody z drogi dojazdowej do strefy powstrzymywania (parking „Light Vehicles”) z zachowaniem dostępu do terenu dla pojazdów uprzywilejowanych (bariery elastyczne, przez które może przejść pojazd).

Powierzchnia zatapialna: 1000 m2

  • 2 WL-1450 + 6 WL-2650 | Maksymalna wysokość: 66 cm
  • 1 skrzynka szybkiego rozmieszczania: dł. 165 x dł. 122 x wys. 100 cm | Waga 610 kg
  • Czas montażu (kontener na miejscu): 3 osoby 15 min | 2 osoby 20 min

Objętość przechowawcza: 300 m3

Schemat rozmieszczenia 18 elastycznych zapór Water-Gate© – 250m podzielonych na 3 strefy

Strategia: ograniczanie spływów z budynków poprzez wykorzystanie miejsc parkingowych jako tymczasowych zbiorników magazynowych.

3 obszary podwodne | Całkowita powierzchnia zalewowa: 9160 m2

  • 2 WL-1450, 2 WL-2630, 10 WL-2650, 4 WL-3950 | Maksymalna wysokość: 100 cm
  • 3 skrzynie do szybkiego wdrażania (370 kg / 640 kg / 735 kg)
  • Czas montażu: 4 osoby 25 min | 2 osoby 45 minut

Łączna objętość hermetyczności: 2600 m3