#4 | Ochrona przeciwpowodziowa poprzez dywersję

Flash Flood – ulewne powodzie: chroń fasadę, wejście na ulicę, skieruj przepływ do strefy neutralnej

Ochrona przeciwpowodziowa: często bardziej skuteczne, prostsze i mniej kosztowne jest rozstawienie elastycznej zapory przeciwpowodziowej wzdłuż elewacji budynku, zamiast wielu pojedynczych zapór drzwiowych, drzwi wodoszczelnych, stałych wrót i bram przeciwpowodziowych lub worków z piaskiem.

Zapora przeciwpowodziowa Water-Gate nie wymaga przygotowania terenu, dodatkowego osprzętu ani stałej instalacji, która zazwyczaj pogarsza estetykę obiektu.

Cykliczne „oberwania chmury” w centralnej Anglii

flood woodborough UK

171-173 Main Street
Woodborough, Nottingham NG14 6DD
53.023481, -1,052563
Aléa Inondation récurrente dans un village « eau qui dévale la rue principale »
Longueur déployée 15,2 m
Matériel 1 barrière WL 1450 en rouleau
Hauteur de protection 35 cm
Mise en œuvre 15′
Montage en appui sur 2 murs qui se font face
Lieu Woodborough / UK

Systemy ochrony przeciwpowodziowej przystosowane są do każdej konfiguracji terenu: pagórki, rowy, chodniki, schody, zjazdy do garażu… Teren nie musi być płaski.
Water-Gate można rozstawiać na przeszkodach. Parcie hydrostatyczne na impregnowaną tkaninę pozwala jej się dopasować do kształtu obiektu, dzięki czemu unika się nieszczelności.
Zapora przeciwpowodziowa Water-Gate może być zagięta we wszystkich punktach i we wszystkich kierunkach.

protection inondation de façades
Protection inondation d'une façade de maison avec le barrage watergate dessin 3d