#5 | Ochrona przeciwpowodziowa garaży podziemnych

Zdejmowana ochrona przeciwpowodziowa do zainstalowania bez pracy

Woda powodziowa najbardziej zagraża podziemnej infrastrukturze miasta. Przelanie się wody przez koronę zapory (nawet o kilka centymetrów) może szybko stać się śmiertelną pułapką dla osób przebywających pod ziemią i spowodować znaczne szkody.

Firma Megasecur opracowała modele zapór specjalnie dostosowane do ochrony przeciwpowodziowej wjazdu do garażu i parkingu.
W przypadku alarmu powodziowego lub „oberwania chmury” w rodzaju tych jakie występują w rejonie Sewennów (fr. Episode Cévenol): systemy ochrony przeciwpowodziowej mogą zostać rozstawione w ciągu zaledwie kilku minut nawet, jeśli powódź już się rozpoczęła.

Obliczenie minimalnej wymaganej długości

Wysokie ściany oporowe

Którą serię Water-Gate © wybrać?

Aby uwzględnić nachylenie, do docelowej wysokości ochrony dodajemy 15 cm.

Przykład: Jeśli wysokość ochrony H Flood wynosi 60 cm, wybierz model WL-32, który może wytrzymać do 66 cm na pochyłym terenie i do 81 cm na płaskim podłożu.

Niskie lub ażurowe ściany oporowe

Tama Water-Gate © podnosi się wraz z powodzią.

Od pewnego poziomu zalania ściana oporowa ogranicza maksymalną wysokość ochrony.

Najlepiej, aby zapora była umieszczona jak najwyżej na zboczu.

Którą serię Water-Gate © wybrać?

Zmierz wysokość H1, czyli 1 metr od szczytu zbocza (podstawy).
Jeśli H1 jest większy niż 50 cm, odmierz H2 2 metry od podstawy.
W przypadku asymetrycznego zjazdu należy zachować ostrożność i dokonywać pomiarów po najgorszej stronie.
Tabela zgodności wskazuje serię Water-Gate ©, której potrzebujesz (przykład poniżej z H1 = 36 cm).

Instalacja za dziesięć minut

  1. Całkowicie rozłóż zaporę na ziemi
  2. Przesuń zaporę, aby ją wyśrodkować
  3. Podnieś końce nad ściany
  4. Dopasuj wiodącą krawędź do podłogi i ścian
  5. Umieść worek piasku na każdym rogu, aby zapobiec wyciekowi
  6. Przymocuj czołową krawędź do ściany za pomocą zacisku
  7. Umieść worki z piaskiem pod zaporą, aby zwiększyć siły tarcia
  8. Sprawdź, czy płótno dotyka podłogi pod kątami i przymocuj końce do górnej części ścian
  9. Użyj szczypiec, aby rozciągnąć krawędź kalenicy w rogach, aby uniknąć zagnieceń
  10. Zainstaluj pompę, aby zbierać wyciekającą wodę

Ochrona przeciwpowodziowa wjazdu parking Q-Park dworca w Nimes

protection inondation gare de nimes

10 Av. du Général Leclerc
30000 Nîmes
43.831223, 4.368902
Aléa Episode cévenol
Longueur déployée 24,3 m
Matériel Barrières WL 6050 et WL 6030 en rouleaux côté Avenue Leclerc
Barrières WL 3950 et WL 3930 en rouleaux côté Avenue Natoire
Hauteur de protection 150 cm
Mise en œuvre 30′
Montage En appui sur les murs avec cordes et crochets fournis. Passer sur le terre-plein central en veillant à ce que le barrage épouse à sec correctement la forme.
Lieu Q-Park Gare de Nîmes