Water-Gate© chroni dzielnicę OLD PORT w La Rochelle przed ryzykiem zanurzenia w morzu

Aglomeracja dokonała przeglądu istniejących systemów ochrony na rynku pod kątem innowacyjności. Firma MegaSecur.Europe z dumą została wybrana do ochrony dzielnicy Old Port, niezwykłego dziedzictwa historycznego, dzięki elastycznym wałom przeciwpowodziowym Water-Gate ©.

Dwa główne wyzwania zostały spełnione:

 • Aby móc zainstalować więcej niż 800 mw mniej niż 5 godzin w zredukowanym zespole (6 osób) dzięki szybkim kontenerom i urządzeniu, które instaluje się bez kotwiczenia.
 • Zdolność wytrzymania wiatrów o prędkości 100 km / h dzięki innowacyjności Water-Gate© przetestowanej w CSTB (Centrum Naukowo-Techniczne dla Budynków) w Nantes.
 • vieux port de la rochelle-exercice anti submersion
  PAPI inondation panneau sur le vieux port

  Jean-François FountaineJean-François Fountaine
  Prezydent aglomeracji La Rochelle

  Nie było mowy o montowaniu wałów, parapetów w porcie z czasów średniowiecza, ponieważ przez cały rok nie miałoby to sensu. Potrzebowaliśmy urządzenia tymczasowego, które po uruchomieniu alertu moglibyśmy je zainstalować w rozsądnym czasie. Myślę, że niestety dzisiaj na świecie istnieje wiele terytoriów, które są obarczone ryzykiem zanurzenia. Miasto musi być w stanie wytrzymać przypływ i myślę, że sprzęt jest idealnie dostosowany.

  article La rochelle inondation journal sud-ouest

  28 listopada 2019: Alert zanurzenia wywołany przez prefekturę Poitou Charentes