Slide ochrona przeciwpowodziowa idzie w górę ściany Początek ochrony: zawieszenie zapory na ścianie zewnętrznej, dzięki czemu zostaje ona uszczelniona Slide ochrona przeciwpowodziowa wszystkich powierzchni Rozwinięcie na trawie: zapora współpracuje z każdym rodzajem podłoża Slide Watergate chroni De Gaulle'a Gymkhana (albo, jak kto woli slalom) między elementami miejskiej infrastruktury: zapora może być wygięta w dowolnym punkcie Slide retencja infiltracyjna wód retencyjnych Połączenie dwóch sekcji o różnej wysokości w celu dopasowania do topografii terenu Slide ochrona przeciwpowodziowa budynków Ochrona północnej fasady, aleja Generała de Gaulle’a w Charenton-le-Pont Slide Podziemna ochrona przeciwpowodziowa parkingu Ochrona zjazdu na parking z podwójną kurtyną retencyjną Slide przejazd pojazdu po zaporze przeciwpowodziowej Pojazdy mogą bezpiecznie przejechać przez zaporę Slide balon migawki rośnie woda bufora powodzi Zaczopowanie wszystkich studzienek kanalizacyjnych znajdujących się pod linią zapory Slide Bariera powodziowa w Bercy Rozłożenie zapory na ziemi, ustawiając krawędź natarcia w kierunku napływu fali powodziowej Slide zabezpieczenie przeciwpowodziowe bloku budynków Aleja Generała de Gaulle’a, w kierunku ulicy Nouveau Bercy Slide Okrągły punkt przecięcia punktów przeciwpowodziowych Przejście na drodze publicznej, Place de l’Europe Slide pod kątem ochrona przeciwpowodziowa Składanie „w wachlarz” w celu dopasowania się do krzywizny trasy Slide szybka instalacja zapory przeciwpowodziowej Połączenie między dwiema skrzyniami szybkiego rozkładania Slide surowa ochrona Sekwany Rozwinięcie zapory w kierunku quai de Bercy Slide surowa ochrona Sekwany 180° obejście budynku YB - Instalacje elektryczne Slide Ochrona przeciwpowodziowa miasta Charenton Zakończenie instalacji na quai de Bercy Slide megasecur europe miasto paryż Nadstawka progu, aby dojść do koty 39,38 m n.p.m.

INONDATION: nowa era
Wyposażenie w mobilne systemy ochrony miejsc o największym znaczeniu.

Wystąpienia powodzi stulecia można obawiać się każdego roku, ale nawet bez popadania w takie skrajności, w czerwcu 2016 roku przez Francję przetoczyła się fala powodziowa powodując śmierć 4 osób, a straty oceniono na jeden miliard euro. Wydarzenie zakwalifikowano, jako najdroższą klęskę żywiołową po burzy Xynthia z 2010 roku.

Pod względem wyboru ochrony przeciwpowodziowej nie ma jednoznacznie określonego systemu, który można byłoby zaproponować, zwłaszcza dla Paryża. Jednak stawka ekonomiczna jest bardzo wysoka i wszyscy zgadzają się, że to co się wydarzyło w czerwcu 2016 r. było zaledwie zapowiedzią wielkiej powodzi spodziewanej w regionie paryskim. Władze prowadzą konsultacje w zakresie planów zarządzania kryzysowego, ale jak dotąd żadne konkretne działania ochronne nie zostały przewidziane.

Niektóre firmy publiczne, takie jak RATP lub SNCF, zaczęły wyposażać obiekty najbardziej zagrożone w mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej.

Np.: Zapora fortyfikacji | Linia C na międzymurzu | Water-Gate©

Określenie „powódź stulecia” wcale nie oznacza, że występuje ona raz na sto lat!

Termin „stulecia” odnosi się do zjawiska, które ma szansę wystąpić każdego roku z prawdopodobieństwem 1/100.
Prawdopodobieństwo, że w ciągu następnych 100 lat w Paryżu nie będzie powodzi stulecia, wynosi 36,6%. Prawdopodobieństwo wystąpienia, co najmniej jednej powodzi w następnym stuleciu wynosi 63,4%.

Dane historyczne:
Sekwana przekroczyła stan 6 metrów 36 razy od XVII wieku.
W czasie 3 powodzi stulecia przekroczony został stan 8 metrów: 1658, 1740 i 1910. W XIX wieku odnotowano największą liczbę powodzi, z których żadna nie została uznana za powódź stulecia!

Nie można „przechowywać” dużej fali powodziowej, należy ją przepuścić i chronić miejsca najbardziej zagrożone, o największym znaczeniu w aspekcie ludzkim i ekonomicznym.
Zbiorniki retencyjne budowane od 1949 roku posiadają szacunkową łączną pojemność ponad 800 milionów m3! Jest to jedyne miejsce, gdzie można zatrzymać falę powodziową, ale niestety tylko na cztery dni. Zatem nie ma żadnych szans, aby zapobiec powodzi stulecia. Powódź z 1910 r. trwała 45 dni, od 18 stycznia do 8 marca 1910 r.

Pascal Klein I MegaSecur.Europe

NATIXIS | BPCE GRUPA: NA SZCZYCIE RYZYKA POWODZIOWEGO!

Menedżerowie ds. ryzyka z sektora prywatnego wzięli pod uwagę słabość zdalnej ochrony pasywnej takiej jak zbiorniki retencyjne. Świadomi luki w zabezpieczeniu nieruchomości swojej firmy Natixis, zdecydowali się na wybranie nowych systemów aktywnej ochrony. Firma Natixis zdecydowała się na zastosowanie technologii „Water-Gate©”, z zaporami przeciwpowodziowymi zaprojektowanymi przez MegaSecurEurope.

Analiza ryzyka

Natixis (grupa BPCE – druga francuska grupa bankowa) zajmuje dwa budynki znajdujące się w strefie zagrożenia powodziowego na brzegu Sekwany w Charenton-le-Pont (2-4 i 14-18 Aleja Generała de Gaulle’a). Za podstawę przyjęto kompletną dokumentację geodezyjną opracowaną przez biuro projektowe Egis Eau. Dokładnie wyceniono potencjalne straty wynikające z zawieszenia działalności poprzez symulację różnych poziomów powodzi. Po powodzi z czerwca 2016 r., firma Natixis-BPCE zdecydowała się ogłosić przetarg, na zakup systemu ochrony najbardziej zagrożonych budynków.

Kartografia obszarów zagrożenia powodziowego TRI.
Nie ma żadnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki, budynki Natixis zlokalizowane są w strefie średniego zagrożenia powodziowego (stanu wody fali powodziowej wynosi od około 1 do 2m.
Podjęto decyzję o zachowaniu warunków scenariusz R1 systemów zarządzania kryzysowego ORSEC, w odniesieniu do środków ochrony: symulacja hydrauliczna powodzi z 1910 r., z uwzględnieniem późniejszych zmian w zakresie infrastruktury. Poziom scenariusza R1 dla Charenton: 34,38 m n.p.m.

powiedz terytorium zagrożone powodzią

Założenia techniczne

  • Skuteczne zabezpieczenie obydwu budynków, w tym dostępu do podziemnych parkingów
  • Osiągnięcie koty 34,38 m n.p.m. we wszystkich punktach, tj. do stanu 1,50 m!
  • Ochrona przed cofką poprzez przeniesienie kanalizacji na wyższy poziom
  • Odpompowywanie wody naciekowej przy pomocy systemu niezależnego od zewnętrznych źródeł zasilania elektrycznego
  • Instalacja systemu ochrony przeciwpowodziowej w czasie krótszym niż 24 godziny
  • Minimalizacja ogólnej przestrzeni składowania

Wdrożony system

Zagrożenie wylewem Sekwany to zjawisko powolne (>24 godziny), co umożliwia rozstawienie systemów ochrony przeciwpowodziowej określonych w ramach programu prewencji (audyt wrażliwości).

Po pierwszym badaniu porównującym różne opcje ochrony (indywidualna ochrona poszczególnych budynków lub ochrona obwodowa 360°), postanowiono zastosować scenariusz półobwodowy z następującymi punktami dowiązania:

Schéma d'implantation des barrages souples anti-crue Water-Gate autour de plusieurs bâtiments à Charenton-le-Pont.
Dispositif de protection inondation périmétrique pour bâtiments Water-Gate©.

A) Ściana Seine Docapost**
B) Próg Parkingu Bercy2*

Takie rozstawienie systemu znacznie ogranicza zakres prac przygotowawczych i zapewnia ochronę wszystkich budynków Bercy, Nouveau Bercy i Docapost.

Innowacyjność produktu: elastyczne zapory Water-Gate linia WS©

Niestandardowa zapora zaprojektowana z zachowaniem proporcji wysokość/szerokość = 1/3 omija wszystkie budynki w minimalnej odległości, ograniczając konieczność demontażu elementów małej architektury, osłaniając wszelkie przeszkody terenowe.
Skuteczna na wszystkich rodzajach gruntów: trawa | nawierzchnie utwardzone | bruki

Schéma en coupe d'un barrage anti-inondation Water-Gate© série WL avec lestage intégré.
0 m
Całkowita długość
0
sekcje od 7 do 15 metrów
0
Różne wysokości
0 cm
Maksymalna wysokość
0m3
Całkowita objętość