Project Description

Jak zamykać odpływy i rury deszczowe

Konieczne jest zapobieganie przedostawaniu się wody przez sieci kanalizacyjne pod i za barierą ochronną.

Nadmuchiwane balony zostaną zainstalowane w rurach, które mogą napełnić się wodą powodziową.

Każdy balon musi być odpowiednio zwymiarowany, wyposażony w manometr i wąż pneumatyczny, aby móc kontrolować instalację podczas trwania powodzi.