Project Description

Wodoszczelność +

Tkanina uszczelniająca + klej bitumiczny

W przypadku prac specjalnych lub instalacji półstałych możliwe jest znaczne wzmocnienie nieprzepuszczalności tamy przy jednoczesnym zachowaniu jej integralności. Technika przeprowadzana na suchym gruncie polega na układaniu pasków poliestrowych pokrytych poliuretanem, okalających pasek kleju bitumicznego z jednej strony i krawędź prowadzącą zapory z drugiej strony.