Krawędź na zejściu z liną mocującą

Opcje

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Siatka balastowa przeznaczona do zaczepienia na zaporze za pomocą pierścieni mocujących krawędź wiodącą.

MegaSecur opracował dostosowany do potrzeb przelew przelewowy z elastycznym wężem (DN 450) do odprowadzania pływających zanieczyszczeń.

Mocowanie sorpcyjnych zapór pływających. Opcjonalna lina mocująca. Dostawa odpowiednich produktów oleofilnych.