System tymczasowej ochrony przeciwpowodziowej Water-Gate dla Brabantse Delta Waterschap

ochrona przeciwpowodziowa w Holandii

Havenweg 65
4671 BT Dinteloord, Pays-Bas
51.639833, 4.377583
Aléa Inondation par débordement du canal de Dinteloord – Zone inondable non protégée par la digue régionale
Longueur déployée 604 m
Matériel 40 barrières WL 2050 dans 3 caissons de déploiement rapide
Hauteur de protection 50 cm
Mise en œuvre 30′
Montage Les deux extrémités du barrage mobile se terminent hors d’eau (par élévation du terrain)
Lieu Havenweg Dinteloord / NL

Diagnostyka wrażliwości

Dinterloord zalewane jest bezpośrednio wodami z rzeki Dintel. W przypadku poważnej powodzi zagrożony jest cały region: poziom krytyczny w krajobrazie rzecznym; stan wody w jeziorze Volkerak podnosi się; zaryglowany i zamknięty; woda w Mark-Dintel-Vliet cofa się; woda wlewa się do „Szczeliny”; nadmiar wody z zapory Hollandsch Diep przechowywany w północnych zbiornikach.

mapa obszaru zalanego Nederland

Symulacja powodzi – Źródło www.archiprix.nl

Duże sumy pieniędzy są inwestowane w celu zmniejszenia zagrożenia za pomocą środków strukturalnych (zob. system Leevee 34 poniżej). Głównym celem tych inwestycji jest ograniczenie występowania powodzi: budowa/modernizacja budowli hydrotechnicznych (zapory, jazy, śluzy), spowolnienie spływu…

Powodzie są „naturalnym” zdarzeniem hydrologicznym, którego natężenie można czasem złagodzić (budowa konstrukcji ochronnych), ale ryzyko zalania pozostaje.

Powszechnie przyjmuje się, że każdy plan ochrony przeciwpowodziowej powinien stanowić uzupełnienie działań strukturalnych zmniejszających zagrożenie ludzi i mienia.

analiza ryzyka powodziowego nederland

Zaczerpnięte z National Flood Risk Analysis for the Netherlands – 2015

Gmina Steenbergen jest chroniona przez Primary Waterkeringen (czerwona linia na poniższym zdjęciu) i Regionale Waterkeringen (zielona linia).

zalany obszar w Nederland

Steenbergen Risicokaart – Średnie Prawdopodobieństwo

Mapa zagrożeń (Risicokaart) pokazuje, że ze średnim prawdopodobieństwem obszar ten jest chronionyprzez wały przeciwpowodziowe rzeki Dintel i Havenweg.

powódź z kanału w mieście

Water-Gate Symulacja Ochrony – 604 m na Havenweg

System ochrony przeciwpowodziowej Water-Gate idealnie sprawdza się w tego rodzaju sytuacjach. Zmniejsza stopień zagrożenia powodziowego domów i budynków, podtapianych przy wysokich stanach wodnych rzeki Dintel.

Zalecany system ochrony przeciwpowodziowej

rejon ochrony przeciwpowodziowej - brzeg

Zalecany system składa się z 604 m elastycznych zapór przeciwpowodziowych Water-Gate©, o wysokości 50 cm, gotowych do użycia i zapakowanych w 3 skrzynie szybkiego rozwijania. Wystarczy podnośnik widłowy lub ciągnik z przyczepą i tylko 3 osoby, aby rozstawić cały system w ciągu niecałych 20 minut!

Wszechstronność Water-Gate© pozwala na rozstawienie systemu w dowolnym terenie i na dowolnej trasie. Zapora dostosowuje się do kształtu przeszkód miejskich: chodniki, bruk i ściany… Zapory Water-Gate© można łączyć między sobą, niezależnie od ich wysokości, za pomocą pasów na rzepy, stanowiących integralny element zapór.

Ochrona może być łatwa:
– Podzielona według długości 15,2 m (15,2 m = długość jednej zapory WL 2050).
– Zaporę można wydłużyć na drodze kolejnych zakupów, niezależnie od wybranego modelu Water-Gate©.
Pojazdy mają możliwość „pokonywania zapór” do wysokości 20 cm słupa wody.