Instalacja równoległa do cieku wodnego lub grodzicy w kształcie litery U

Jest to instalacja proponowana do zagospodarowania linii brzegowej i robót związanych z wykorzystaniem części koryta rzeki | Rzeki, których nie możemy całkowicie przegrodzić.

grodzy równoległe do rzeki

Robocizna

Przygotowanie brzegu
Rozwinąć elastyczne grodzice, rozłożyć i związać.

Ustawianie na rzece
Przeciągnij grodzicę po wodę do pożądanego miejsca, utrzymując krawędź natarcia nad wodą.
Ustawić grodzicę według życzenia (w kształcie liter L albo U lub ukośnie).

Zanurzenie
Dociśnięcie przedniej krawędzi o dno cieku wodnego.
Stanąć na krawędzi natarcia, a następnie obciążyć ją.

Zakotwiczenie
Zakotwiczenie pierścieni metalowych krawędzi natarcia przy pomocy pali, aby zapobiec poślizgowi przed zalaniem i stężeniem grodzicy.

Osuszanie
Rozpoczęcie odpompowywania wody z osuszanej przestrzeni.

batardeau pour assèchement et canalisation d'une rivière pour nettoyage de buses batardeau installation pour entretien de berges batardeau en parallèle rivière pour assécher berge et travaux de renaturation mise en oeuvre du batardeau water-gate batardeau en angle dans une rivière pour assécher une berge installer des buses batardeau pour renaturation de berges batardeau pour dévier l'écoulement et isoler une pile de pont pour inspection batardeau installation en parallèle du cours d'eau batardeau installé parallèlement au courant de la rivière pour assécher une buse batardeau renaturation de berges de rivières batardeau pour dévier une rivière et assécher une pile de pont pour réfection batardeau assèchement de rivière berges Slide batardeau déviation de rivière et assèchement